2023-10-28 

Takanashi Kiara 
00:03-05:26
同接6,684
メンシ6
ギフト20
¥71,481
ホロチャ(28)

  10月28日(土) 1時

Kobo Kanaeru 
01:41-05:04
同接5,040
メンシ18
ギフト210
¥174,673
ホロチャ(72)

  10月28日(土) 9時

Watson Amelia 
09:00-13:10
同接6,053
メンシ6
ギフト20
¥20,846
ホロチャ(2)

FUWAMOCO 
09:55-12:46
同接6,488
メンシ11
ギフト5
¥129,415
ホロチャ(5)

Nerissa Ravencroft 
09:56-12:06
同接4,299
メンシ7
ギフト1
¥95,646
ホロチャ(4)

Koseki Bijou 
09:56-12:30
同接7,085
メンシ40
ギフト22
¥21,033
ホロチャ(5)

Shiori Novella 
09:56-13:08
同接3,586
メンシ23
ギフト74
¥130,398
ホロチャ(48)

  10月28日(土) 10時

Mori Calliope 
10:02-19:12
同接7,075
メンシ12
ギフト11
¥153,117
ホロチャ(1)

大空スバル 切抜:1
10:03-11:24
同接21,427
メンシ13
ギフト21
¥12,293
ホロチャ(1)
 

  10月28日(土) 11時

博衣こより 
11:00-17:32
同接11,051
メンシ31
ギフト10
¥118,362
 

  10月28日(土) 12時

hololive English 
12:00-12:06
同接601
メンシ0
ギフト0
¥0
ホロチャ(2)

Ouro Kronii 
12:00-12:08
同接1,205
メンシ0
ギフト44
¥0
 

Hakos Baelz 
非公開
同接0
メンシ7
ギフト21
¥120,203
ホロチャ(1)

鷹嶺ルイ 
12:16-18:40
同接11,902
メンシ3
ギフト37
¥12,448
ホロチャ(2)

一条莉々華 
12:58-14:32
同接2,401
メンシ7
ギフト0
¥8,937
ホロチャ(4)

  10月28日(土) 13時

火威青 
13:00-14:32
同接1,867
メンシ3
ギフト0
¥3,682
ホロチャ(1)

雪花ラミィ 
13:01-17:00
同接18,294
メンシ31
ギフト17
¥0
ホロチャ(1)

大空スバル 切抜:1
13:02-19:32
同接15,933
メンシ14
ギフト15
¥114,348
 
 

IRyS 
メン限へ移行
同接0
メンシ28
ギフト85
¥32,623
 

  10月28日(土) 14時

ときのそら 切抜:1
14:02-16:10
同接7,920
メンシ6
ギフト6
¥14,327
ホロチャ(1)
 

Airani Iofifteen 
14:30-16:42
同接1,287
メンシ4
ギフト0
¥5,869
 

癒月ちょこ 切抜:1
14:39-21:42
同接3,698
メンシ4
ギフト10
¥5,466
 
 

白上フブキ 
14:59-18:48
同接4,163
メンシ7
ギフト20
¥10,540
 

  10月28日(土) 15時

Anya Melfissa 
15:05-18:50
同接1,946
メンシ1
ギフト5
¥21,344
ホロチャ(2)

  10月28日(土) 16時

アキ・ローゼンタール 切抜:1
16:01-01:04
同接13,236
メンシ2
ギフト82
¥39,043
ホロチャ(8)
 

尾丸ポルカ 
16:31-18:46
同接10,795
メンシ3
ギフト5
¥13,305
ホロチャ(2)

  10月28日(土) 18時

大神ミオ 
18:00-19:18
同接4,342
メンシ16
ギフト0
¥347
ホロチャ(1)

風真いろは 切抜:1
18:00-21:12
同接8,766
メンシ11
ギフト10
¥41,683
 
 

博衣こより 
18:01-22:20
同接8,302
メンシ36
ギフト21
¥107,961
 

さくらみこ 
18:02-01:58
同接27,741
メンシ60
ギフト25
¥59,318
ホロチャ(1)

  10月28日(土) 19時

常闇トワ 切抜:4
19:00-19:10
同接4,766
メンシ28
ギフト0
¥11,304
 
    

兎田ぺこら 
19:00-00:20
同接23,637
メンシ12
ギフト209
¥0
 

儒烏風亭らでん 
19:01-21:12
同接8,905
メンシ34
ギフト5
¥81,805
ホロチャ(2)

  10月28日(土) 20時

白上フブキ 切抜:2
20:00-20:12
同接3,100
メンシ1
ギフト0
¥0
ホロチャ(2)
  

轟はじめ 
20:00-20:50
同接5,425
メンシ2480
ギフト226
¥266,568
ホロチャ(4)

音乃瀬奏 
非公開
同接8,159
メンシ0
ギフト0
¥11,493
 

轟はじめ 切抜:6
20:45-20:54
同接4,881
メンシ2506
ギフト0
¥7,141
ホロチャ(5)
      

  10月28日(土) 21時

角巻わため 
21:00-00:44
同接43,020
メンシ14
ギフト493
¥50,315
ホロチャ(4)

癒月ちょこ 
21:40-00:50
同接1,930
メンシ4
ギフト0
¥1,000
 

大神ミオ 切抜:2
21:45-00:56
同接8,859
メンシ33
ギフト68
¥60,437
 
  

白上フブキ 
21:53-22:44
同接3,032
メンシ3
ギフト0
¥8,742
 

hololive Indonesia 
21:57-23:08
同接20,685
メンシ0
ギフト0
¥12,437
ホロチャ(11)

  10月28日(土) 22時

ときのそら 
メン限へ移行
同接0
メンシ34
ギフト228
¥59,020
ホロチャ(1)

Kureiji Ollie 
削除動画
同接443
メンシ12
ギフト0
¥0
ホロチャ(2)

FUWAMOCO 
22:55-02:22
同接8,658
メンシ17
ギフト12
¥210,798
ホロチャ(8)

  10月28日(土) 23時

儒烏風亭らでん 
23:00-02:04
同接2,933
メンシ60
ギフト7
¥119,298
 

戌神ころね 
23:00-09:46
同接14,620
メンシ12
ギフト0
¥84,811
ホロチャ(1)

百鬼あやめ 
23:01-01:34
同接10,591
メンシ16
ギフト10
¥111,588
ホロチャ(1)

白上フブキ 
23:02-01:14
同接5,860
メンシ19
ギフト0
¥2,200
ホロチャ(1)

ロボ子さん 
23:02-01:38
同接1,680
メンシ4
ギフト0
¥1,720
 

不知火フレア 
23:02-04:48
同接8,259
メンシ6
ギフト1
¥26,843
 

Takanashi Kiara 
23:02-06:48
同接2,978
メンシ9
ギフト23
¥102,131
ホロチャ(96)

一条莉々華 
メン限へ移行
同接0
メンシ81
ギフト12
¥50,248
ホロチャ(3)

夜空メル 
23:04-00:40
同接1,696
メンシ24
ギフト5
¥25,612
ホロチャ(2)

Pavolia Reine 
23:30-03:32
同接1,017
メンシ2
ギフト0
¥23,535
ホロチャ(3)